Nastavení daní

Daně se nastavují v modulu Administrace v sekci Daně a poplatky. Zde se nacházejí 4 aplikace:

 • Daňové sazby – zakládáte konkrétní daňové sazby v procentech.

 • Daňové kategorie zákazníika – zakládáte daňové kategorie zákazníka – neplátce a plátce daně.

 • Produktové daňové kategorie – zakládáte konkrétní produktové daňové kategorie, které poté vybíráte při zadávání cen.

 • Daňová pravidla – jednotlivé výše vytvořené záznamy spojujete do konkrétních pravidel, podle kterým dochází k určení výsledné daňové sazby.

Daňové sazby

Aplikace Daňové sazby se nachází v modulu Administrace. V této aplikaci vytváříte konkrétní sazby daní, které chcete na e-shopu aplikovat. Například tedy 10 %, 15 %, 21 % a podobně.

../../../_images/dane-01.png

V novém záznamu je potřeba zadat:

 • Název podle kterého budete v dalších nastaveních tuto daňovou sazbu vybírat.

 • Sazbu – jedná se o konkrétní číslo (daňová sazba v procentech).

 • Původní sazbu – toto číslo vyplňujete v případě, že jste nastavili v poli Sazba nulovou daň. Původní sazba se používá v případě, že zadáváte ceny do ceníku včetně daně, ale konečná účtovaná daň je jiná (typicky nulová daň pro plátce daně při prodeji do zahraničí).

 • Účetní identifikace slouží k nastavení účetní identifikace dané sazby pro účstní systémy.

Daňové kategorie zákazníka

Aplikace Daňové kategorie zákazníka se nachází v modulu Administrace. Slouží k vytvoření daˇmových kategorií zákazníků – typicky stačí vytvořit dvě kategorie:

 • Neplátce daně

 • Plátce daně

Daňových kategorií zákazníka může být i více – typicky když je potřeba s touto informací pracovat na webu nebo v exportních šablonách. Záleží na vašem konkrétním projektu.

Produktové daňové kategorie

Aplikace Produktové daňové kategorie se nachází v modulu Administrace. Zde nastavujete jednotlivé produktové daňové kategorie produktů, které pak vybíráte při zadávání cen, čímž určujete, do které daňové sazby produkt spadá.

Typicky zde tedy zakládáte hodnoty jako Základní sazba, Snížená sazba, Nulová sazba a podobně. Produktové daňové kategorie můžete nazvat i 21 %, 15 % a podobně.

../../../_images/dane-02.png

Pokud některou Produktovou daňovou kategorii označíte jako Výchozí, bude se vám automaticky předvybírat při zadávání cen.

Daňová pravidla

Aplikace Daňová pravidla se nachází v modulu Administrace. V této aplikaci spojíte jednotlivé záznamy vytvořené v předchozích aplikacích.

../../../_images/dane-03.png

Při založení nového záznamu je potřeba zadat:

 • Název – používá se pouze interně v BizBoxu.

 • Popis – interní informace, které si chcete k danému daňovému pravidlu poznamenat.

 • Zkratka – zkratka daňové sazby. Typicky například DPH. Pole je překládané, takže můžete doplnit překlady do dalších jazyků. Hodnota se objevuje na faktuře a dalěích dokumentech či v e-mailech o objednávce.

 • Výchozí pro zónu – určuje, zda je vytvářené daňové pravidlo pro níže vybranou Zónu výchozí. Typicky je výchozí daňové pravidlo pro neplátce daně.

 • Použít nulovou daň – nastavení indikuje, že se bude používat nulová daň (daň tedy zákaznník nebude platit). Používá se typicky pro zahraniční plátce daně.

 • Zóna – vyberte, pro kterou zónu je toto daňové pravidlo platné.

 • Daňová kategorie zákazníka – vybíráte předem vytvořenou Daňovou kategorii zákazníika – tedy neplátce či plátce daně.

 • Pobočky – zvolíte předem vytvořenou Pobočku, pro kterou se bude toto daňové pravidlo používat.

Tab Sazby produktových daňových kategorií

Na tabu Sazby produktových daňových kategorií vybíráte předem vytvořené Produktové daňové kategorie a pro každou z nich pak konkrétní Daňovou sazbu, která se má použít.

../../../_images/dane-04.png